Opieka całodobowa nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całym kraju. Oferta stanowi różne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, całodobowa, prywatne i państwowe domy opieki, a także domowe oraz stacjonarne hospicja. Pomoc adresowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących w wyniku choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez doświadczony zespół lekarski, pielęgnarek, opiekunów czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl

Może Ci się również spodoba