protabim

Prota jest nowatorskim oprogramowaniem BIM przeznaczonym do projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych, złożonym z czterech modułów. Program Prota umożliwia szybką analizę i precyzyjne tworzenie konstrukcji budowlanych, automatyczne tworzenie rysunków i projektów, umożliwia wyznaczanie połączeń i detali stalowych, a także zarządzenie i upowszechnianie swoich projektów. Oprogramowanie to posiada przydatne funkcje w znacznym stopniu optymalizujące pracę, przez co doceniło go już wielu projektantów konstrukcji stalowych i żelbetowych na całym świecie. https://www.protabim.pl